СБД, Туушин оффис, 3 давхар 313 тоо info@travelmongolia.org
Image
Ажлын цаг
09:00 - 18:00
Холбоо барих
Image

МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ

МОНГОЛ УЛСЫН ИРГЭД ВИЗГҮЙ ЗОРЧИХ ОРНУУД

Улс орон Зорчих нөхцөл, визгүй зорчих хугацаа, Хүчин төгөлдөр болсон огноо
1 Хятад Бүх төрлийн паспортаар 30 хоног хүртэл / 1989.03.30
2 Филиппин Бүх төрлийн паспортаар 21 хоног хүртэл / 1994.05.13
3 Малайз Бүх төрлийн паспортаар 30 хоног хүртэл / 1994.06.06
4 Казахстан Бүх төрлийн паспортаар 90 хоног хүртэл / 1994.12.02
5 Израйль Бүх төрлийн паспортаар 30 хоног хүртэл / 1996.03.12
6 Хонконг/БНХАУ/ Бүх төрлийн паспортаар 14 хоног хүртэл / 1998.06.18
7 Киргиз Бүх төрлийн паспортаар 90 хоног хүртэл / 1999.12.04
8 Куба Бүх төрлийн паспортаар 30 хоног хүртэл / 2001.10.08
9 Макао/БНХАУ/ Бүх төрлийн паспортаар 90 хоног хүртэл / 2004.07.03
10 Лаос Бүх төрлийн паспортаар 30 хоног хүртэл / 2007.10.14
11 Tайланд Бүх төрлийн паспортаар 30 хоног хүртэл / 2008.01.13
12 Беларусь Бүх төрлийн паспортаар 90 хоног хүртэл / 2013.09.04
13 Турк Бүх төрлийн паспортаар 30 хоног хүртэл / 2013.10.10
14 Серби Бүх төрлийн паспортаар 90 хоног хүртэл / 2013.11.08
15 ОХУ Бүх төрлийн паспортаар 30 хоног хүртэл / 2014.09.03
16 Бразил Бүх төрлийн паспортаар 90 хоног хүртэл / 2015.09.21
17 Сингапур Бүх төрлийн паспортаар 30 хоног хүртэл / 2017.06.08
18 Украин * /Албан ёсны урилгатай тохиолдолд/
Бүх төрлийн паспортаар 90 хоног хүртэл
19 Аргентин Бүх төрлийн паспортаар 90 хоног хүртэл / 2018.02.19
20 Уругвай Бүх төрлийн паспортаар 30 хоног хүртэл / 2018.06.10
21 Чили Бүх төрлийн паспортаар 90 хоног хүртэл / 2018.12.29
22 Эквадор Бүх төрлийн паспортаар 90 хоног хүртэл / 2020.10.23
23 Перу Бүх төрлийн паспортаар 90 хоног хүртэл / 2021.10.01
24 Узбекистан Бүх төрлийн паспортаар 30 хоног хүртэл / 2022.06.03
25 Барбодос Бүх төрлийн паспортаар 90 хоног хүртэл / 2022.07.28
ДИПЛОМАТ, АЛБАН ПАСПОРТ
26 Румын Дипломат, албан паспортаар 30 хоног хүртэл / 1974.10.14
27 БНАСАУ Дипломат, албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 1986.11.14
28 Словак Дипломат, албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 1992.06.26
29 Чех Дипломат паспортаар 90 хоног хүртэл / 1992.06.26, 2011.07.29
30 Вьетнам Дипломат, албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 2000.01.07
31 Мексик Дипломат, албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 2001.11.09
32 Энэтхэг Дипломат, албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 2005.12.23
33 Болгар Дипломат, албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 2011.01.18
34 Кипр Дипломат, албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 2011.03.30
35 Польш Дипломат, албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 2011.06.29
36 БНСУ Дипломат, албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 2012.05.31
37 Камбож Дипломат, албан паспортаар 30 хоног хүртэл / 2012.08.27
38 Кувейт Дипломат, албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 2013.04.16
39 Перу Дипломат, албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 2013.04.30
40 ХБНГУ Зөвхөн Цахим дипломат паспортаар 90 хоног хүртэл / 2013.05.08
41 Бруней Дипломат, албан паспортаар 14 хоног хүртэл / 2013.07.01
42 Колумб Дипломат, албан паспортаар 30 хоног хүртэл / 2013.09.23
43 Франц Дипломат паспортаараар 90 хоног хүртэл / 2013.10.26
44 Мьянмар Дипломат, албан паспортаар 30 хоног хүртэл / 2013.11.18
45 Эстони Зөвхөн Цахим дипломат паспортаар 90 хоногхүртэл / 2014.04.28
46 Латви Дипломат, албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 2014.06.12
47 Итали Дипломат паспортаар 90 хоног хүртэл / 2014.07.14
48 Туркменистан Дипломат, албан паспортаар 30 хоног хүртэл / 2015.06.03
49 Унгар Дипломат, албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 2016.05.18
50 Япон Дипломат паспортаар 30 хоног хүртэл / 2016.11.15
51 Балба Дипломат, албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 2016.12.1, 2017.01.18
52 Албани Цахим дипломат, цахим албан паспорт 90 хоног хүртэл / 2017.03.30
53 Хорват Дипломат, албан паспортаар 30 хоног хүртэл / 2017.04.26
54 Мальта Дипломат, албан паспортаар 30 хоног хүртэл / 2018.02.08
55 Литва Дипломат, албан паспортаар 30 хоног хүртэл / 2018.04.29
56 Швейцарь Дипломат, албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 2018.06.16
57 Азербайжан Дипломат, албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 2019.02.07
58 Армян Дипломат, албан паспортаар 30 хоног хүртэл / 2019.06.02
59 Грек Дипломат, албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 2020.05.10
60 Словени Дипломат, албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 2021.05.21
61 Индонез /Албан ёсны урилгатай тохиолдолд/
Дипломат, албан паспортаар 30 хоног хүртэл / 2021.12.01
БУСАД ХӨНГӨЛӨЛТ
62 АНУ Монгол Улсын иргэдэд 3-10 жилийн хугацаанд олон удаа зорчих виз олгоно. 2001.07.06
63 ИБУИНВУ Монгол Улсын иргэдэд 1 удаа 6 сар хүртэл хугацаагаар суурьших эрхтэй, 6 сараас 10 жилийн хугацаатай олон удаа зорчих виз олгохоор, Их Британийн Дипломат паспорт эзэмшигч иргэд Монгол Улсад 30 хүртэл хоногийн хугацаанд визгүй зорчихоор харилцан тохиролцсон. 2009.06.29
64 Канад Монгол Улсын энгийн паспорттай иргэдэд 10 жил хүртэлх, дипломат болон албан паспорттай иргэдэд 4 жил хүртэлх хугацааны олон удаагийн виз олгоно. 2013.06.04
65 Япон Япон Улсын Засгийн газраас Монгол Улсын иргэдэд 3 хүртэлх жилийн хугацаатай /нэг удаа 15 хүртэлх хоног/ "Богино хугацааны олон удаагийн виз" олгох шийдвэр гаргасан. 2015.08.10
66 Швейцарь Монгол Улсын энгийн паспорттай иргэдэд 3-5 жилийн хугацаатай олон удаа зорчих виз олгоно. 2018.06.16
Бусад оронд визтэй зорчино
* Монгол Улс болон Украин Улсын иргэд харилцан зорчиход 1979 онд байгуулсан “Иргэд харилцан визгүй зорчих нөхцөлийг хөнгөвчлөх тухай БНМАУ-ын Засгийн газар, ЗСБНХУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр” үйлчлэх бөгөөд иргэд албан ёсны урилга авсан байх шаардлагатай.
 
 
Монгол Улсын визийн ангилал, төрөл, хугацаа

Монгол Улсын виз” гэж эрх бүхий байгууллагаас олгосон Монгол Улсын хилээр нэвтрэх, Монгол Улсад тодорхой хугацаанд байх зөвшөөрлийг хэлнэ. Монгол Улсын олон улсын гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол Монгол Улсад нэвтрэх гадаадын иргэн Монгол Улсын виз (цаашид “виз” гэх)-ийг зохих журмын дагуу авсан байна. Визийг хүчин төгөлдөр паспорт буюу паспортыг орлох баримт бичигтэй гадаадын иргэнд олгоно.

Виз нь хэвлэмэл болон цахим хэлбэртэй байж болно.

Виз нь орох, дамжин өнгөрөх зориулалттай, Монгол Улсын хилээр нэвтрэх зорилгыг агуулсан ангилалтай, нэг, хоёр, олон удаагийн гэсэн төрөлтэй байна. Гадаадын иргэн виз авсан нь түүнийг Монгол Улсад нэвтрүүлэх баталгаа болохгүй.

Монгол Улсын визийн ангилалууд 
Визийн ангилал
1 A1 Албан хэргийн зорилгоор Албан паспорттай бөгөөд албан хэргээр зорчих гадаадын иргэн, Монгол Улсад суугаа гадаад улсын Дипломат төлөөлөгчийн газрын шугамаар ирэх албан болон энгийн паспорттай  гадаадын иргэн, цэнхэр өнгийн лесе пасе бүхий Нэгдсэн Үндэстний Байгууллага, түүний төрөлжсөн байгууллагын суурин төлөөлөгчийн газрын ажилтан, албан тушаалтан
2 A1-1 Албан паспорттай бөгөөд албан хэргээр зорчих гадаадын иргэн, Монгол Улсад суугаа гадаад улсын Дипломат төлөөлөгчийн газрын шугамаар ирэх албан болон энгийн паспорттай  гадаадын иргэн, цэнхэр өнгийн лесе пасе бүхий Нэгдсэн Үндэстний Байгууллага, түүний төрөлжсөн байгууллагын суурин төлөөлөгчийн газрын ажилтан, албан тушаалтны хамаарал бүхий этгээд
3 A2 Гадаад улсын болон олон улсын хэвлэл, мэдээллийн байгууллагын ажилтан
4 A2-1 Гадаад улсын болон олон улсын хэвлэл, мэдээллийн байгууллагын ажилтны хамаарал бүхий этгээд
5 A3 Гасгийн газар хоорондын, төрийн болон нутгийн өөрөө удирдах байгууллага, олон улсын байгууллагын шугамаар ирэх гадаадын иргэн
6 A3-1 Засгийн газар хоорондын, төрийн болон нутгийн өөрөө удирдах байгууллага, олон улсын байгууллагын шугамаар ирэх гадаадын иргэний хамаарал бүхий этгээд
7 B1 Хөрөнгө оруулагч Гадаадын хөрөнгө оруулалттай аж ахуйн нэгжийн хөрөнгө оруулагч
8 B1-1 Гадаадын хөрөнгө оруулалттай аж ахуйн нэгжийн хөрөнгө оруулагчийн хамаарал бүхий этгээд
9 B2 Гадаадын хөрөнгө оруулалттай аж ахуйн нэгжийн хөрөнгө оруулагчийн төлөөлөгч, гүйцэтгэх удирдлагаар томилогдсон гадаадын иргэн
10 B2-1 Гадаадын хөрөнгө оруулалттай аж ахуйн нэгжийн хөрөнгө оруулагчийн төлөөлөгч, гүйцэтгэх удирдлагаар томилогдсон гадаадын иргэний хамаарал бүхий этгээд
11 B3 Гадаадын хуулийн этгээдийн төлөөлөгчийн газрын удирдлагаар ажиллах гадаадын иргэн
12 B3-1 Гадаадын хуулийн этгээдийн төлөөлөгчийн газрын удирдлагаар ажиллах гадаадын иргэний хамаарал бүхий этгээд
13 C1 Хөдөлмөр эрхлэгч Барилга угсралт, зам, гүүр, бүтээн байгуулалтын салбарт ажиллахаар ирэх гадаадын иргэн
14 C1-1 Барилга угсралт, зам, гүүр, бүтээн байгуулалтын салбарт ажиллахаар ирэх гадаадын иргэний хамаарал бүхий этгээд
15 C2 Шинжлэх ухаан, боловсрол, мэдээллийн технологийн салбарт ажиллахаар ирэх гадаадын иргэн
16 C2-1 Шинжлэх ухаан, боловсрол, мэдээллийн технологийн салбарт ажиллахаар ирэх гадаадын иргэний хамаарал бүхий этгээд
17 C3 Геологи, уул уурхай, газрын тос, эрчим хүчний салбарт ажиллахаар ирэх гадаадын иргэн
18 C3-1 Геологи, уул уурхай, газрын тос, эрчим хүчний салбарт ажиллахаар ирэх гадаадын иргэний хамаарал бүхий этгээд
19 C4 Санхүү, эдийн засаг, эрх зүйн салбарт ажиллахаар ирэх гадаадын иргэн
20 C4-1 Санхүү, эдийн засаг, эрх зүйн салбарт ажиллахаар ирэх гадаадын иргэний хамаарал бүхий этгээд
21 C5 Соёл урлаг, спортын салбарт ажиллахаар ирэх гадаадын иргэн
22 C5-1 Соёл урлаг, спортын салбарт ажиллахаар ирэх гадаадын иргэний хамаарал бүхий этгээд
23 C6 Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний салбарт  ажиллахаар ирэх гадаадын иргэн
24 C6-1 Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний салбарт ажиллахаар ирэх гадаадын иргэний хамаарал бүхий этгээд
25 C7 Хөдөө аж ахуй, газар тариалангийн салбарт ажиллахаар ирэх гадаадын иргэн
26 C7-1 Хөдөө аж ахуй, газар тариалангийн салбарт ажиллахаар ирэх гадаадын иргэний хамаарал бүхий этгээд
27 C8 Эрүүл мэндийн салбарт ажиллахаар ирэх гадаадын иргэн
28 C8-1 Эрүүл мэндийн салбарт ажиллахаар ирэх гадаадын иргэний хамаарал бүхий этгээд
29 C9 Хүмүүнлэгийн салбарт ажиллахаар ирэх гадаадын иргэн
30 C9-1 Хүмүүнлэгийн салбарт ажиллахаар ирэх гадаадын иргэний хамаарал бүхий этгээд
31 C10 Өрхийн хэрэгцээнд зориулсан асаргаа, үйлчилгээний чиглэлээр ажиллахаар ирэх гадаадын иргэн
32 C11 Тээврийн салбарт ажиллах болон экспортын ачаа тээвэрлэх гадаадын иргэн
33 E1 Суралцах зорилгоор Ерөнхий боловсролын байгууллагад суралцахаар ирэх гадаадын иргэн
34 E2 Дээд боловсролын байгууллагад суралцахаар ирэх гадаадын иргэн
35 E2-1 Дээд боловсролын байгууллагад суралцахаар ирэх гадаадын иргэний хамаарал бүхий этгээд
36 E3 Монгол хэл, түүх, соёлын болон бусад чиглэлээр мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагад суралцахаар ирэх гадаадын иргэн
37 E4 Төрийн өмчит хуулийн этгээд болон эрдэм шинжилгээний байгууллагад дадлага, эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажил хийхээр ирэх гадаадын иргэн
38 E5 Инновацийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх, эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажил хийхээр ирэх гадаадын иргэн
39 E5-1 Инновацийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх, эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажил хийхээр ирэх гадаадын иргэний хамаарал бүхий этгээд
40 F1 Гэр бүлийн зорилгоор Монгол Улсын иргэнтэй гэрлэлтээ бүртгүүлсэн гадаадын иргэн 
41 F1-1 Монгол Улсын иргэнтэй гэрлэлтээ бүртгүүлсэн гадаадын иргэний эцэг, эх, өвөг эцэг, эмэг эх, хүүхэд
42 F2 Монгол Улсын харьяатаас гарсан гадаадын иргэн
43 F2-1 Монгол Улсын харьяатаас гарсан гадаадын иргэний хамаарал бүхий этгээд
44 F3 Монгол Улсын иргэнээс төрсөн гадаадын иргэн
45 F3-1 Монгол Улсын иргэнээс төрсөн гадаадын иргэний хамаарал бүхий этгээд
46 G Цагаачлах зорилгоор Цагаач
47 G-1 Цагаачийн хамаарал бүхий этгээд
48 H1 Хувийн зорилгоор Монгол Улсын төлөө гарамгай гавьяа байгуулсан, эсхүл Монгол Улсад онц шаардлагатай мэргэжил, мэргэшил эзэмшсэн, шинжлэх ухааны аль нэг салбарт онцгой амжилт гаргасан гадаадын иргэн
49 H1-1 Монгол Улсын төлөө гарамгай гавьяа байгуулсан, эсхүл Монгол Улсад онц шаардлагатай мэргэжил, мэргэшил эзэмшсэн, шинжлэх ухааны аль нэг салбарт онцгой амжилт гаргасан гадаадын иргэний хамаарал бүхий этгээд
50 H2 Монгол Улсын харьяатаас гарахгүйгээр гадаад улсын харьяат болсон иргэн
51 H2-1 Монгол Улсын харьяатаас гарахгүйгээр гадаад улсын харьяат болсон иргэний хамаарал бүхий этгээд
52 H3 Хувийн бусад зорилгоор ирэх гадаадын иргэн
53 J Шашны зорилгоор Шашны үйл ажиллагаа эрхлэх зорилгоор ирэх гадаадын иргэн
54 J-1 Шашны үйл ажиллагаа эрхлэх зорилгоор ирэх гадаадын иргэний хамаарал бүхий этгээд
55 K1 Түр ирэгч Ажил хэргийн шугамаар ирэх гадаадын иргэн
56 K2 Жуулчлах зорилгоор ирэх гадаадын иргэн
57 K3 Хил орчмын жуулчин
58 K4 Соёл урлаг, спортын тэмцээн уралдаан, арга хэмжээнд оролцох, кино, контент бүтээхээр ирэх гадаадын иргэн
59 K5 Импортын ачаа болон зорчигч тээвэрлэх гадаадын иргэн
60 K6 Дамжин өнгөрөх гадаадын иргэн
61 K7 Монгол Улсын олон улсын гэрээгээр тохиролцсоны дагуу харилцан адил нөхцөлөөр хөдөлмөр эрхлэх боломж бүхий богино хугацааны жуулчлалын хөтөлбөрт хамрагдан ирэх гадаадын иргэн
62 K8 Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ авахаар  ирэх гадаадын иргэн
       
Визийн хугацаа 
Визийн төрөл Байх хугацаа/Хүчинтэй хугацаa 
1 Нэг болон хоёр удаагийн орох, дамжин өнгөрөх виз 90 хүртэл хоног/ 150 хоног
2 Олон удаагийн виз /Түр ирэгчийн/ 30 хүртэл хоног/ 183 болон 365 хоног
3 Бүх төрлийн дамжин өнгөрөх виз 10 хүртэл хоног/ 150 хоног
4 Хил орчмын жуулчинд олгох өдрийн виз 3 хүртэл хоног/ 150 хоног

 

Монгол Улсын виз олгох журам”-ыг бүрэн эхээр нь ЭНД дарж уншина уу.

 

Image

Манай хаяг:

  • Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо,
    Туушин оффис, 3 давхар 313 тоо
  • info@travelmongolia.org
  • +976-99072779

Нийгмийн сүлжээ