ads

"Аялал жуулчлалын маркетинг, менежментийн үндсэн сургалт"-ын бүртгэл явагдаж байна

АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН МАРКЕТИНГ, МЕНЕЖМЕНТИЙН ҮНДСЭН СУРГАЛТ

Дунд шатны менежерүүдэд зориулав

МОДУЛЬ 1. МАРКЕТИНГ

Сургалтын зорилго: Зорилтот зах зээлд маркетингийн үйл ажиллагааг амжилттай хэрэгжүүлэх мэдлэг олгох, маркетерүүдийн бүтээлч сэтгэлгээ, ур чадварыг хөгжүүлэхэд оршино.

Сургалтын хугацаа: 2018.05. –11/12

Сургалтын агуулга:

· Байгууллага дахь маркетингийн үүрэг

· Маркетингийн удирдлагын үзэл баримтлал

· Нөхцөл байдлын шинжилгээний аргачлал

· Маркетингийн төлөвлөгөөг боловсруулах арга зүй

· Маркетингийн судалгааны арга зүй

· Хэрэглэгчийн зах зээл, хэрэглэгчийн зан төлөв

· Зах зээлийн сегментчлэл, зорилтот зах зээлийн сонголт, ялгаварлал, хоногшуулалт

· Маркетингийн иж бүрдлийн төлөвлөлт

· Маркетингийн нэгдмэл харилцааны арга хэрэгсэл

Маркетинг модулийн хуваарь:

өдөр.

09:00

Бүртгэл

09:10 – 10:40

Сургалтын танилцуулга, зорилго

 

· Байгууллага дахь маркетингийн үүрэг

· Маркетингийн удирдлагын үзэл баримтлал

10:40 – 11:00

Цайны завсарлага

11:00 – 12:40

· Нөхцөл байдлын шинжилгээний аргачлал

· Маркетингийн төлөвлөгөөг боловсруулах арга зүй

12:40 – 13:40

Үдийн хоол

13:40 – 15:10

· Маркетингийн судалгааны арга зүй

· Хэрэглэгчийн зах зээл, хэрэглэгчийн зан төлөв

15:10 – 15:30

Цайны завсарлага

15:30 – 17:30

· Дасгал: Маркетингийн төлөвлөгөө боловсруулах, нөхцөл байдлын шинжилгээ хийх

· Дасгал: Маркетингийн судалгаа боловсруулах

· Үр дүнг тайлбарлах, тайлагнах

II өдөр.

 

09:00 – 10:40

· Зах зээлийн сегментчлэл, зорилтот зах зээлийн сонголт

· Ялгаварлал, хоногшуулалт

10:40 – 11:00

Цайны завсарлага

11:00 – 12:40

· Маркетингийн иж бүрдлийн төлөвлөлт: бүтээгдэхүүн, үнэ

· Маркетингийн иж бүрдлийн төлөвлөлт: суваг, идэвхжүүлэлт

12:40 – 13:40

Үдийн хоол

13:40 – 15:10

· Маркетингийн нэгдмэл харилцааны арга хэрэгсэл

15:10 – 15:30

Цайны завсарлага

15:30 – 16:00

· Дасгал: Маркетингийн үйл явцыг төлөвлөн хэрэгжүүлэх

16:00-17:30

· Сургалтын нэгдсэн дүгнэлт

· Сертификат гардуулах, дурсгалын зураг

 

МОДУЛЬ 2. МЕНЕЖМЕНТ

Заах багш нар

Ц.Нансалмаа доктор, профессор. ХААИС, Маркетингийн тэнхэм

З.Ундрах докторант, ХААИС Маркетингийн тэнхэм

Д.Алтантуяа докторант, ХААИС Маркетингийн тэнхэм

Хаана:

Улаанбаатар хот, Хан Уул дүүрэг, 11 –р хороо Хөдөө аж ахуйн их сургууль,

Эдийн засаг бизнесийн сургууль, Зайсан -17024

Сургалтын төлбөр: Голомт банк 1102098620

Хүлээн авагч: МАЖХолбоо

Төлбөр: 180.000

Гишүүн байгууллага: 20%ийн хөнгөлөлттэй

Холбоо барих утас: 70007820, 99072779

 

Хамтрагч байгууллагууд