ads

Дорнод аялал жуулчлалын нэгдлийн зүгээс "Дорнод нутгийн Аялал - 2027" хөтөлбөрийг боловсруулан ажиллаж байгаа ба тус хөтөлбөрийг 7 төсөл болгон хэрэгжүүлж буй бөгөөд, уг төслийн 1 болох "Аялал жуулчлалын салбарын хүний нөөцийг бүрдүүлэх, чадавхжуулах" хүрээнд ЗОЧЛОХ үйлчилгээний бизнес эрхэлдэг ААНБ - дын Удирдах ажилтнуудад зориулсан "Зочлох үйлчилгээний мeнeжмeнт" сургалтыг Дорнод ХАҮТ, Аялал жуулчлалын Ур чадварын мэргэжлийн сургуультай хамтран зохион байгуулж байгаа юм.

 

ДОРНОД АЙМГИЙН ЗОЧЛОХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БИЗНЕС ЭРХЛЭГЧИД, ААНБ-ДЫН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДАД ЗОРИУЛСАН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАЖ БАЙНА

 

Сургалтад Дорнод аймгийн тэргүүлэх зочид буудлууд болох Хэрлэн зочид буудал, Чадангууд, Royal зочид буудал болон Оргил рeсторан, Хишиг зоогийн газар, WCS төсөл, Тосон хулстай БНГ, Угтам - Яхь нуурын БНГ, Монгол Дагуурын дархан цаазат газрын Нөхөрлөлийн төлөөллүүд, Дархан газрын захиргаа, Тээврийн үйлчилгээний бизнесийн төлөөлөл болох 20 орчим удирдах ажилтнууд оролцсон ба өнөөдөр Хустайн нуруу БЦГ-ын мeнeжмeнтийн туршлага судлах аяллыг зохион мөн байгуулж байна.

Энэхүү үe шаттай сургалтын үр дүнд Дорнод нутгийн ЗОЧЛОХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ нь стандартын түвшинд хүртэл хөгжиж, гадаад, дотоодын жуулчдад үйлчлэх үйлчилгээний чанарыг сайжруулах үндсэн зорилготой ажээ.

 

ДОРНОД АЙМГИЙН ЗОЧЛОХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БИЗНЕС ЭРХЛЭГЧИД, ААНБ-ДЫН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДАД ЗОРИУЛСАН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАЖ БАЙНА

ДОРНОД АЙМГИЙН ЗОЧЛОХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БИЗНЕС ЭРХЛЭГЧИД, ААНБ-ДЫН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДАД ЗОРИУЛСАН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАЖ БАЙНА

ДОРНОД АЙМГИЙН ЗОЧЛОХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БИЗНЕС ЭРХЛЭГЧИД, ААНБ-ДЫН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДАД ЗОРИУЛСАН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАЖ БАЙНА

ДОРНОД АЙМГИЙН ЗОЧЛОХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БИЗНЕС ЭРХЛЭГЧИД, ААНБ-ДЫН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДАД ЗОРИУЛСАН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАЖ БАЙНА

ДОРНОД АЙМГИЙН ЗОЧЛОХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БИЗНЕС ЭРХЛЭГЧИД, ААНБ-ДЫН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДАД ЗОРИУЛСАН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАЖ БАЙНА

ДОРНОД АЙМГИЙН ЗОЧЛОХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БИЗНЕС ЭРХЛЭГЧИД, ААНБ-ДЫН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДАД ЗОРИУЛСАН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАЖ БАЙНА

 

Хамтрагч байгууллагууд