ads

Монголын аялал жуулчлалын холбооны санаачлагаар "Аялал жуулчлалын салбарын оюутны анхдугаар чуулган-2017" арга хэмжээг Аялал жуулчлалын боловсрол хөгжлийн нийгэмлэг, Монголын залуучуудын холбоо, МЗХ-ны Залуучуудын аялал жуулчлалын хөгжлийн төв зэрэг байгууллагууд хамтран 2017 оны 11-р сарын 14-ны өдөр МЗХ-ны Залуус танхимд амжилттай зохион байгууллаа.

Чуулганд 13 их, дээд сургуулийн 200 орчим оюутан залуус болон багш, судлаачид оролцов. Чуулганы үр дүнд оюутнууд тулгамдаж буй асуудлуудаа тодорхойлж, нэгдсэн зөвлөмжийг боловсруулан холбогдох байгууллагуудад хүргүүлэхээр болов.  

АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН САЛБАРЫН 200 ОЮУТАН ЧУУЛАВ

 

АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН САЛБАРЫН 200 ОЮУТАН ЧУУЛАВ

 

АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН САЛБАРЫН 200 ОЮУТАН ЧУУЛАВ

 

АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН САЛБАРЫН 200 ОЮУТАН ЧУУЛАВ

 

АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН САЛБАРЫН 200 ОЮУТАН ЧУУЛАВ

 

АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН САЛБАРЫН 200 ОЮУТАН ЧУУЛАВ

АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН САЛБАРЫН 200 ОЮУТАН ЧУУЛАВ

АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН САЛБАРЫН 200 ОЮУТАН ЧУУЛАВ

 

АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН САЛБАРЫН 200 ОЮУТАН ЧУУЛАВ

 

 

 

 

 

 

Хамтрагч байгууллагууд