ads

МОНГОЛЫН АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ХОЛБОО "АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ТӨЛӨӨ" МЕДАЛЬТАЙ БОЛЛОО

МОНГОЛЫН АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ХОЛБОО "АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ТӨЛӨӨ" МЕДАЛЬТАЙ БОЛЛОО

 

 

 

 

МОНГОЛЫН АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ХОЛБОО "АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ТӨЛӨӨ" МЕДАЛЬТАЙ БОЛЛОО


                        МОНГОЛЫН АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ХОЛБООНЫ

"АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ТӨЛӨӨ” ШАГНАЛЫН ЖУРАМ

 

НЭГ. ШАГНАЛ ОЛГОХ БОЛЗОЛ

1.1 Аялал жуулчлалын салбарт үр бүтээлтэй ажиллаж, тодорхой үр дүн гаргасан гадаад, дотоодын хувь хүнийг МАЖХ-ны шагнал "Аялал жуулчлалын төлөө” медалиар шагнана. Тэмдэгийг 100000 төгрөгийн шагнал дагалдах ба эх үүсвэрийг шагнагдаж буй байгууллага хариуцна.

ХОЁР. ШАГНАЛД НЭР ДЭВШҮҮЛЭХ, ТОДОРХОЙЛОХ

2.1  Шагналд нэр дэвшүүлэх саналыг нэр дэвшигчийн ажиллаж буй үндсэн байгууллага гаргах бөгөөд шагналд нэр дэвшигчийн үйл ажиллагааны болон ажлын үр дүнгийн талаар тодорхойлолт ирүүлнэ.

2.2 Шагналд нэр дэвшигч дараах материалыг бүрдүүлнэ.

Үүнд:

Байгууллагын албан тоот

Нэр дэвшигчийн анкет /Хавсралт 1/

Нэр дэвшигчийн ажил байдлын тодорхойлолт /2 хуудсаас багагүй/

АНКЕТ ТАТАХХамтрагч байгууллагууд