ads
ДОРНОД АЙМГИЙН ЗОЧЛОХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БИЗНЕС ЭРХЛЭГЧИД, ААНБ-ДЫН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДАД ЗОРИУЛСАН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАЖ БАЙНА

Дорнод аялал жуулчлалын нэгдлийн зүгээс "Дорнод нутгийн Аялал - 2027" хөтөлбөрийг боловсруулан ажиллаж байгаа ба тус хөтөлбөрийг 7 төсөл болгон хэрэгжүүлж буй бөгөөд, уг төслийн 1 болох "Аялал...

Аялал жуулчлалын маркетингийн сургалт зохион байгуулагдана

МАЖХ-оос энэ оны анхны сургалтаа зарлаж байна. Шинээр аж ахуй нэгж үүсгэн байгуулахаар төлөвлөж буй болон үйл ажиллагаагаа эрхлэн явуулж буй байгууллагуудын санал хүсэлтийн дагуу "АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН...

БАЯНХОНГОР АЙМАГ 2018 ОНЫГ

Баянхогор аймгийн ИТХ-ын ээлжит хуралдаанаар 2018 оныг Аялал жуулчлалыг дэмжих жил болгох тухай асуудлыг хэлэлцэж, дэмжжээ. Засаг даргын дэргэд Аялал жуулчлал, гадаад харилцааны алба байгуулагдаад...

/Монголын аялал жуулчлалын холбооны АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛ – 10 АСУУЛТ цуврал ярилцлагын анхны зочноор Өмнөговь аймгийн "Гайхамшигт Говь” аялал жуулчлалын холбооны тэргүүн, "Түм-экотур” компаний захирал,...

ШИНЭ НИСЭХ БУУДАЛ ГУРВАН САЯ ЗОРЧИГЧ ХҮЛЭЭН АВАХ ХҮЧИН ЧАДАЛТАЙ

Монгол Улсын Засгийн газар, Япон улсын Олон улсын хамтын ажиллагааны банк хооронд "Улаанбаатар хотын олон улсын нисэх онгоцны шинэ буудал барих төсөл”-ийг хэрэгжүүлэх Засгийн газрын гэрээг 2008 оны...

Хамтрагч байгууллагууд