МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ

МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ

“Covid-19”: Аялал жуулчлалын салбарын 118 мянган хүн ажилгүй болох нь
Dalai Tower Suite-703 UNESCO Str-31 Sukhbaatar-1 Ulaanbaatar 14230 Mongolia
+976 -7000 7820
marketing@travelmongolia.org info@travelmongolia.org
www.itm.travelmongolia.org www.travelmongolia.org