Удирдлага зохион байгуулалт

Удирдлага зохион байгуулалт

МАЖХолбооны Удирдах Зөвлөлийн гишүүд:

2015 оны 1 дүгээр сарын 7-ны өдрийн бүх гишүүдийн хурлаар 11 гишүүнтэй байхаар баталсан.

УЗ-ийн дарга буюу Ерөнхийлөгч - Д.Гантөмөр

Гишүүд:

 1. Жуулчин ХК
 2. Нью Жуулчин Турс ХХК
 3. Цолмон Трэйвел ХХК
 4. Грийт Чингис Экспедишнс ХХК
 5. ДМД Монгол ХХК
 6. Дисковер Монголиа ХХК
 7. Номадик Жөрнис ХХК
 8. Эй Стар Монголиа ХХК
 9. Монголий Вояж ХХК
 10. Летс Трэвел ХХК
 11. Нөхөн сонгуулиар сонгоно


Удирдлага зохион байгуулалт
Share :