ads

Аялал Жуулчлалын Тогтвортой Хөгжлийн Төв, Монголын Аялал Жуулчлалын Холбоо хамтран 2018 оны 05 дугаар сарын 15-наас 2018 оны 05 дугаар сарын 17-ны хооронд "АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ХӨГЖИЛ БА ОРЧИН ҮЕ” сэдэвт аялал жуулчлалын менежерийн ахисан түвшний 22 цагийн сургалт явагдлаа. Суралцагч нартаа ажлын өндөр амжилт хүсэн ерөөе.

 

"Аялал жуулчлалын хөгжил ба орчин үе" сэдвийн хүрээнд салбарын менежерүүдэд сургалт явагдлаа

 

СУРГАЛТЫН АГУУЛГА 
- Олон улсын ба Монголын аялал жуулчлалын өнөөгийн
байдал. 
- Аялал жуулчлалын байгууллагууд 
- Аялал жуулчлалын хүний нөөцийн менежмент
- Аялал жуулчлалын өртгийн сүлжээ +Тур операторын үйл ажиллагаа 
- Тогтвортой аялал жуулчлалын үйл ажиллагаа. 
- Аялал жуулчлалын орчин үеийн чиг хандлага 
- Аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг бий болгох. Байгаль, соѐлын өв нөөц
- Аялал жуулчлалын эдийн засгийн асуудлууд. Аяллын үнэ. Хөнгөлөлт ба урамшуулал.
- Аялал жуулчлалын зах зээл, бүтээгдэхүүн борлуулалт. Борлуулалтын сувгууд
- Аялал жуулчлалын бодлого. Тур операторын стратеги, хөгжил. 
- Аяллын гэрээ хэлцэл. Эрхзүйн үндэс

СУРГАГЧ БАГШ HАР 
Д. Гантөмөр Ph.D /МАЖХолбооны ерөнхийлөгч/
Д. Гансүх Ph.D /АЖТХТ- ийн УЗ дарга/
Ш. Нэргүй /Нью жуулчин турс ХХК-ний ерөнхий захирал/
Н.Эрдэнэчимэг Ph.D /ОТИС-ийн ҮЗС-ийн багш/
Т.Баттулга /Look Mongolia ХХК захирал/
Ц. Цэцэгмаа Ph.D /МУИС-ийн БС-ийн багш/

 

"Аялал жуулчлалын хөгжил ба орчин үе" сэдвийн хүрээнд салбарын менежерүүдэд сургалт явагдлаа

"Аялал жуулчлалын хөгжил ба орчин үе" сэдвийн хүрээнд салбарын менежерүүдэд сургалт явагдлаа

"Аялал жуулчлалын хөгжил ба орчин үе" сэдвийн хүрээнд салбарын менежерүүдэд сургалт явагдлаа

"Аялал жуулчлалын хөгжил ба орчин үе" сэдвийн хүрээнд салбарын менежерүүдэд сургалт явагдлаа

"Аялал жуулчлалын хөгжил ба орчин үе" сэдвийн хүрээнд салбарын менежерүүдэд сургалт явагдлаа

"Аялал жуулчлалын хөгжил ба орчин үе" сэдвийн хүрээнд салбарын менежерүүдэд сургалт явагдлаа

"Аялал жуулчлалын хөгжил ба орчин үе" сэдвийн хүрээнд салбарын менежерүүдэд сургалт явагдлаа

"Аялал жуулчлалын хөгжил ба орчин үе" сэдвийн хүрээнд салбарын менежерүүдэд сургалт явагдлаа

 

Хамтрагч байгууллагууд