ads

"Аялал жуулчлалын салбар дахь зохиогчийн эрхийн асуудал" семинар МҮХАҮТ-ын хурлын зааланд болж өнгөрлөө.

 Аялал жуулчлалын салбарт тулгамдаж буй асуудлын нэгд зүй ёсоор орох бөгөөд энэ асуудлын тухай тодорхой ойлголт, хүссэн асуултынхаа хариултыг олож авах боломжтой ээлуит уулзалт байлаа. 

 

"Аялал жуулчлалын салбар дахь зохиогчийн эрхийн асуудал" семинар боллоо

 

 

Тавигдсан илтгэлүүд: 
- Зохиогчийн эрх, түүнд хамаарах эрхийн тухай ерөнхий ойлголт Аялал жуулчлалын салбар дахь зохиогчийн эрх зүйн зохицуулалт, хэрэгжилтийн өнөөгийн байдал
- Олон Улсын зохиогчийн эрх зүйн зохицуулалт
- Зохиогчийн эрхийг зөрчихгүй байх /Зөрчсөн үйлдлийн талаар/ 
- Аялал жуулчлалын салбарт тулгарч буй зохиогчийн эрхийн асуудал зэргээр харьяа байгууллага, мэргэжилтэнгүүд оролцогчдод нэгдсэн мэдлээллийг өгөв. 

"Аялал жуулчлалын салбар дахь зохиогчийн эрхийн асуудал" семинар боллоо

"Аялал жуулчлалын салбар дахь зохиогчийн эрхийн асуудал" семинар боллоо

 

Хамтрагч байгууллагууд