ads

2018 оны эхний сарын байдлаар Монгол Улсад ирсэн гадаадын жуулчдын тоо 2017 оны мөн үетэй харьцуулахад нийт зорчигчдын тоо 4,693-оор буюу 17,25 хувиар өссөн ба жуулчдын тоо 2,685-аар буюу 12,08 хувиар өссөн байна. Мөн голлох зах зээлийн 15 орны жуулчдын тоо 1,9-30,0 хувийн өсөлттэй байгаа бол Япон, Казакстанаас ирж буй жуулчдын тоо буурсан дүн гарчээ. 
Мөн дээрх хугацаанд аялал жуулчлалын салбараас Монгол Улсын эдийн засагт 21 сая ам долларын орлогыг оруулсан байна.

2018 оны 1 сарын байдлаар манай улсад 22233 жуулчин ирсэн тухай тоон мэдээлэл гарсан байна

Хамтрагч байгууллагууд