ads

Монголын аялал жуулчлалын холбоо, Монголын бүтээлч сэтгэлгээний төв-тэй хамтран  ХАРИЛЦААНЫ УР ЧАДВАРАА ХӨГЖҮҮЛЭХ НЬ сэдэвт сургалтыг байгууллага, хамт олны захиалгаар тогтмол зохион байгуулна. 

" ХАРИЛЦААНЫ УР ЧАДВАРАА ХӨГЖҮҮЛЭХ НЬ ’’
сэдэвт сургалт семинарын хөтөлбөр

Зорилго - Харилцааны ур чадвараа хөгжүүлэх замаар багаар хамтран ажиллах, зөрчилдөөнийг үр дүнтэй шийдвэрлэхэд шаардлагатай мэдлэг, ур чадвар эзэмшүүлэхэд сургалтын зорилго оршино.

Сургалтыг бүтээлч сэтгэлгээний төвийн сургагч багш, БУХС-ийн багш, профессор доктор (Ph.D) Т.Амаржаргал, БУХС-ийн ахлах багш, БХТ-ийн ахлах мэргэжилтэн доктор (Ph.D) А.Сүнжидмаа нар удирдан явуулна.

 

"ХАРИЛЦААНЫ УР ЧАДВАРАА ХӨГЖҮҮЛЭХ НЬ" ТОГТМОЛ СУРГАЛТ ЗАРЛАГДЛАА

"ХАРИЛЦААНЫ УР ЧАДВАРАА ХӨГЖҮҮЛЭХ НЬ" ТОГТМОЛ СУРГАЛТ ЗАРЛАГДЛАА

 

Жич: Сургалт 7 хоногийн бүтэн сайн өдөр болгон байгууллагын захиалгаар тус байгууллагын байранд явуулах болно. 2 байгууллагын нийт 1-15 хүний бүрэлдэхүүнтэй зохион байгуулах боломжтой. 15-аас дээш хүнтэй байгууллага дангаараа авах боломжтой. Бусад дэлгэрэнгүй мэдээллийг 70007820 утсаар авна уу.

 

 

Хамтрагч байгууллагууд