ads

Монголын аялал жуулчлалын холбооноос зохион байгуулдаг Golden compass-2017 салбарын шилдгүүдийг тодруулах ёслолын ажиллагааны хүрээнд 9 шалгаруулалтын чиглэлээр материал хүлээн авч эхэллээ. Удирдамж болон шалгуур үзүүлэлтийг татаж авна уу? 

 

 

 

ТАТАЖ АВАХ 

УДИРДАМЖ

 

ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТ

 

 

 

Хамтрагч байгууллагууд