ads

Хустайн БЦГ-ын урилгаар, МАЖХ-той хамтран 11-р сарын 15, 16-ны өдрүүдэд тур оператор компаний төлөөллүүд Хустай жуулчны баазад "Тусгай Хамгаалалттай газар нутагт болон аяллын зорин очих газруудад тулгарч буй асуудал" сэдвийн хүрээнд чөлөөт уулзалт, арга хэмжээ зохион байгууллагдлаа. Тус хэлэлцүүлгийн үеэр олон асуудал, шинэ санаачлагууд гарсан ба түүнийг хураангуйлан нэгтгэж МАЖХолбоо холбогдох байгууллагуудад хүргүүлэх болов. 

Хустай жуулчны баазад тур оператор компаниудын чөлөөт уулзалт зохион байгуулагдав

Хустай жуулчны баазад тур оператор компаниудын чөлөөт уулзалт зохион байгуулагдав

 

Хустай жуулчны баазад тур оператор компаниудын чөлөөт уулзалт зохион байгуулагдав

 

Хустай жуулчны баазад тур оператор компаниудын чөлөөт уулзалт зохион байгуулагдав

 

Хустай жуулчны баазад тур оператор компаниудын чөлөөт уулзалт зохион байгуулагдав

 

Хустай жуулчны баазад тур оператор компаниудын чөлөөт уулзалт зохион байгуулагдав

 

Хустай жуулчны баазад тур оператор компаниудын чөлөөт уулзалт зохион байгуулагдав

 

Хустай жуулчны баазад тур оператор компаниудын чөлөөт уулзалт зохион байгуулагдав

 

Хустай жуулчны баазад тур оператор компаниудын чөлөөт уулзалт зохион байгуулагдав

 

 

 

 

 

 

 

Хамтрагч байгууллагууд