ads

Монголын Үндэсний Худалдаа Аж Үйлдвэрийн Танхим, Монголын Аялал Жуулчлалын Холбоо хамтран Монголын аялал жуулчлалын салбарыг нуруундаа үүрч яваа нийт бизнес эрхлэгчдийн дуу хоолойг нээлттэйгээр сонсох, салбарын хэмжээнд тодорхойгүй, шийдвэрлэх шаардлагатай асуудлууд, хөгжлийн гарцыг хамтдаа хэлэлцэн, цаашид хэрэгжүүлэх стратеги, чиглэлээ тодорхойлох зорилгоор "Аялал Жуулчлалын Бизнес Эрхлэгчдийн Чуулган”-ыг 2017 оны 4 дүгээр сарын 13-ны өдөр Монголын Үндэсний Худалдаа Аж Үйлдвэрийн Танхимын Хурлын Их Танхимд зохион байгуулах гэж байна.

            Энэ үеэр бизнес эрхлэгч аялал жуулчлалын компаниудын хууль эрх зүйн тулгамдсан асуудал, гадаад дотоод маркетинг, дэд бүтцийн оновчтой бодлогыг гаргаж, улмаар жуулчдын урсгалыг нэмэгдүүлэх арга зам, жуулчны үйлчилгээний байгууллага, салбарын хүний нөөцийн тулгамдсан асуудлууд, хамтын ажиллагаа, жуулчны аюулгүй байдал, үйлчилгээний чанар зэрэг сэдвийн хүрээнд илтгэлүүд тавигдаж, нээлттэй хэлэлцүүлэг хийгдэхээс гадна, аялал жуулчлалын салбарын төрийн бус байгууллагуудын хамтын ажиллагаа сэдэвт уулзалт зохиогдож, салбарын бодлого төлөвлөлт, үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг дээшлүүлэх, бизнес эрхлэгчид, төрийн болон төрийн бус байгууллага, хувийн хэвшлийн хамтын ажиллагааг дэмжин улмаар салбарын хөгжлийг эрчимжүүлэхэд чиглэгдсэн нэгдсэн цогц бодлогыг хэлэлцэх юм.

Чуулганд аялал жуулчлалын салбарын 50 гаруй мянган ажиллагсдын төлөөлөл болох аяллын компаниуд, жуулчны үйлчилгээний байгууллагууд, багш судлаачид, тээврийн байгууллагууд, жолооч, хөтөч тайлбарлагч, сонирхогчид, хөрөнгө оруулагчид оролцон, нэгэн дээвэр дор чуулан, санал бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх юм.

Иймд нийт гишүүд дэмжигчид та бүхэн салбарын хэмжээнд зохиогдож буй энэхүү арга хэмжээнд идэвхитэй оролцохыг уриалаж байна. 

Аялал жуулчлалын бизнес эрхлэгчдийн чуулган-2017 зохион байгуулагдана 

Хамтрагч байгууллагууд