ads
МОНГОЛ ОРНЫ НЭГЭН ҮЗЭСГЭЛЭН

Гадаадын жуулчид, дотоодын аялагчдын авто болон, усан замын маршрутад оруулж болохуйц тус үзэсгэлэнт багана хад Булган, Сэлэнгэ аймгийн нутгийн зааг хэсэгт орших ба Улаанбаатар хотоос 500 км, Булган...

Монгол сарлагийн үүлдэр угсааг чанаржуулах, ашиг шимийг нэмэгдүүлэн бүрэн гүйцэд ашиглах, малчдын орлогыг нэмэгдүүлэх улмаар аялал жуулчлалын уламжлалт арга хэмжээ болгон жил бүр тэмдэглэх зорилготой...

Хамтрагч байгууллагууд