ads
ТАЛЫН ТҮМЭН АДУУ -2017  ЭВЕНТ АРГА ХЭМЖЭЭ 4 ДЭХ ЖИЛДЭЭ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАНА

  2017 оны 11 сарын 4, 5 өдрүүдэд "Талын Түмэн Адуу” эвэнт арга хэмжээ зохион байгуулагдахаар товлогдсон ба тал нутгийн ард түмний адуу маллах уламжлалт соёлыг хадгалан, түгээх зорилготой анх...

МОНГОЛ ОРНЫ НЭГЭН ҮЗЭСГЭЛЭН

Гадаадын жуулчид, дотоодын аялагчдын авто болон, усан замын маршрутад оруулж болохуйц тус үзэсгэлэнт багана хад Булган, Сэлэнгэ аймгийн нутгийн зааг хэсэгт орших ба Улаанбаатар хотоос 500 км, Булган...

Монгол сарлагийн үүлдэр угсааг чанаржуулах, ашиг шимийг нэмэгдүүлэн бүрэн гүйцэд ашиглах, малчдын орлогыг нэмэгдүүлэх улмаар аялал жуулчлалын уламжлалт арга хэмжээ болгон жил бүр тэмдэглэх зорилготой...

Хамтрагч байгууллагууд