Зөвлөлийн гишүүд

УЗ-ийн дарга буюу Ерөнхийлөгч

Зэндмэнэ Трэйвел ХХК Үүсгэн байгуулагч

Лэтс Трэйвел ХХК Захирал

Эй Стар Монголиа ХХК - Захирал

Цолмон Трэйвел ХХК - Захирал

Нью Жуулчин Турс ХХК - Ерөнхий менежер

Жуулчин ХХК - Захирал

ДМД Монгол ХХК - Захирал

Талын Үнэг ХХК - Дэд Захирал

Дисковер Монголиа ХХК-ийн ерөнхий захирал

Dalai Tower Suite-703 UNESCO Str-31 Sukhbaatar-1 Ulaanbaatar 14230 Mongolia
+976 -7000 7820
marketing@travelmongolia.org info@travelmongolia.org
www.itm.travelmongolia.org www.travelmongolia.org