Монгол Улс 2018 онд 529,370 жуулчин хүлээн авсан тухай статистик мэдээлэл гарсан байна

Монгол Улс 2018 онд 529,370 жуулчин хүлээн авсан тухай статистик мэдээлэл гарсан байна

Монгол Улсад 2018 онд 529,370 жуулчин ирсэн тухай статистик мэдээлэл гарчээ. Via: БОАЖЯ, ХХЕГ

Share :

Add New Comment

 Your Comment has been sent successfully. Thank you!   Refresh
Error: Please try again