2019 оны өвлийн эвент арга хэмжээний хуваарь

2019 оны өвлийн эвент арга хэмжээний хуваарь

2019 оны 03-р сарын 15-ны өдрийг хүртлэх аялал жуулчлалыг салбарт зохион байгуулагдах өвлийн эвент, арга хэмжээний хуваарийг нэгтгэн хүргэж байна. #МАЖХShare :

Add New Comment

 Your Comment has been sent successfully. Thank you!   Refresh
Error: Please try again