Хөтөч тайлбарлагч нарын анхдугаар чуулган 11 сарын 23 -ны өдөр болно

Хөтөч тайлбарлагч нарын анхдугаар чуулган 11 сарын 23 -ны өдөр болно

Монголын Мэргэжлийн Хөтөч Тайлбарлагчдын Холбоо, Монголын Аялал Жуулчлалын Холбоо, “Трэвел Хаб Монголиа” ХХК-тай хамтран 2018.11.23 өдөр “Хөтөч тайлбарлагчдын анхдугаар чуулган” зохион байгуулах гэж байгаатай холбогдуулан хөтөч тайлбарлагчийн ажил үүргийн гүйцэтгэлд нөлөөлдөг хүчин зүйлсийн талаархи санал асуулгыг явуулж байна. 

Хэрвээ та аяллын хөтчөөр ажилладаг бол тулгардаг олон бэрхшээл, шийдэх олон гарцыг харж байгаа бол хамтдаа хэлэлцэн, мэдээллээ хуваалцаж, нэгдэн чуулахыг уриалж байна. 

11 сарын 23 өдрийн 14:00-18:00 цагийн хооронд үргэлжилнэ.
Улаанбаатар хот


Холбоо барих утас: 
📲99098903
📲99191642Share :

Comments


Бэгзсүрэн
Бэгзсүрэн
13 Nov 2018 11:33 PM
сайн байна уу,
арга хэмжээг зохион байгуулж байгаад баярлалаа. Нэг асуулт байна.
Яагаад бүртгэлийн хураамжийг "Хаан банкны 5041234184 Э.Цоморлиг" хувь хүний нэртэй данс руу хийлгэж байгаа юм вэ?
Бэгзсүрэн
Бэгзсүрэн
13 Nov 2018 11:33 PM
сайн байна уу,
арга хэмжээг зохион байгуулж байгаад баярлалаа. Нэг асуулт байна.
Яагаад бүртгэлийн хураамжийг "Хаан банкны 5041234184 Э.Цоморлиг" хувь хүний нэртэй данс руу хийлгэж байгаа юм вэ?
Begzsuren
Begzsuren
13 Nov 2018 11:33 PM
сайн байна уу,
арга хэмжээг зохион байгуулж байгаад баярлалаа. Нэг асуулт байна.
Яагаад бүртгэлийн хураамжийг "Хаан банкны 5041234184 Э.Цоморлиг" хувь хүний нэртэй данс руу хийлгэж байгаа юм вэ?
HostAil Begzsuren
HostAil Begzsuren
13 Nov 2018 11:33 PM
сайн байна уу,
арга хэмжээг зохион байгуулж байгаад баярлалаа. Нэг асуулт байна.
Яагаад бүртгэлийн хураамжийг "Хаан банкны 5041234184 Э.Цоморлиг" хувь хүний нэртэй данс руу хийлгэж байгаа юм вэ?

Add New Comment

 Your Comment has been sent successfully. Thank you!   Refresh
Error: Please try again