2018 оны 8-р сард зохион байгуулагдах аялал жуулчлалын эвент арга хэмжээний хуваарь

2018 оны 8-р сард зохион байгуулагдах аялал жуулчлалын эвент арга хэмжээний хуваарь

2018 оны Аялал жуулчлалын эвент календарьт багтсан 8-р сард орон нутагт болон Улаанбаатар хот орчимд зохион байгуулагдах эвент - арга хэмжээний хуваарь.

Жич: Харгалзах утсанд холбогдож дэлгэрэнгүй мэдээлэл авна уу?


Share :

Add New Comment

 Your Comment has been sent successfully. Thank you!   Refresh
Error: Please try again