Жуулчдад зориулсан нэмэлт суудлын талаарх тайлбар албан бичгүүдтэй танилцана уу

Жуулчдад зориулсан нэмэлт суудлын талаарх тайлбар албан бичгүүдтэй танилцана уу

Жуулчдад зориулсан нэмэлт суудлын талаарх тайлбар албан бичгүүдтэй танилцана уу

Үндэсний их баяр наадмыг зохион байгуулах хорооноос аялал жуулчлалын салбарт Нийслэлийн аялал жуулчлалын газраар дамжуулан нийт 2952 ширхэг суудал буюу өмнөх оноос 500 суудлаар нэмэгдүүлэн жуулчдад зориулан гаргасан. 
Нэмэлт 500 суудал 100 суудлыг тур оператор компаниудад үндсэн тоон дээр нэмэгдэж оногдсон. Үлдсэн 352 суудал хаана хувиарлагдаж олгогдсон тайлбар бичгийг №04 албан бичгээс үзнэ үү.