Төв Түмний Цэнгэл 2018

Төв Түмний Цэнгэл 2018

Энэхүү наадамд очих сонирхолтой жуулчидын бүргэлийг хийж Улаанбаатар хотоос наадам болох газарт хүргэх, эргэх унаа гаргаж өгөх ба морь уралдааныг дагах юм байна

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг 88843300 утаснаас авна уу.

Share :

Add New Comment

 Your Comment has been sent successfully. Thank you!   Refresh
Error: Please try again