Дархан-Уул аймгийн аялал жуулчлалын бизнес эрхлэгчдийн чуулган боллоо

Дархан-Уул аймгийн аялал жуулчлалын бизнес эрхлэгчдийн чуулган боллоо

Байгаль орчин аялал жуулчлалын яам, Дархан-Уул аймгийн Засаг даргын тамгын газар, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар, Аялал жуулчлалын нэгдсэн холбоо хамтран Дархан-Уул аймагт зохион байгуулж буй "Бууж саатах-Бурхантын хөндий”  сэдэвт төвийн бүсийн аялал жуулчлалын анхдугаар форум боллоо. 

Share :

Add New Comment

 Your Comment has been sent successfully. Thank you!   Refresh
Error: Please try again