2018 оны 01 сарын 01-ээс хойш ангиллын гэрчилгээ ШИНЭЭР авсан ба СУНГАЛТ хийлгэсэн байгууллага