2019 оны 01 сарын 01-ээс хойш ангиллын гэрчилгээ шинээр авсан ба сунгалт хийлгэсэн байгууллага

2019 оны 01 сарын 01-ээс хойш ангиллын гэрчилгээ шинээр авсан ба сунгалт хийлгэсэн байгууллага

Байгууллага

Байгуулагдсан он

Гэрчилгээний төрөл

Гэрчилгээ авсан болон сунгалуулсан сар өдөр

/2019 он/

Голлох зах зээл

1

Евро Трэйвел ХХК

2014

ITO 841c

1-р сарын 14

АНУ

2

Зуун эрхэс групп ХХК

2017

ITO 1383c

1-р сарын 08

Хятад

3

Гоёо Трэйвел ХХК

2012

ITO 1009c

1-р сарын 17

Англи, АНУ

4

Говь Гуа Өндөр ХХК

2014

ITO 1144с

1-р сарын 18

АНУ Канад Австрали

5

Хорсбек эдвентури ХХК

2006

ITO 480c

1-р сарын 22

Франц

6

МРЭГ ХХК

2014

ITO 1096c

1-р сарын 22

АНУ

7

Паспорт Трэвл ХХК

2001

ITO 324c

1-р сарын 22

ОХУ

8

Анхаа Трейвэл Монголи ХХК

2018

ITO 1327с

1-р сарын 25

Солонгос

9

Эм жэй би ХХК

2014

ITO 1121с

1-р сарын 25

Япон хятад Солонгос

10

Он энд Он ХХК

1998

ITO 109c

1-р сарын 25

АНУ Австрали

11

Гөү Номадс Монголиа ХХК

2017

ITO 1170c

1-р сарын 31

Солонгос

12

Монгол Казе Травел ХХК

2000

ITO 625с

1-р сарын 25

Япон

13

Жонон Үр ХХК

2016

ITO 1313с

2-р сарын 01

Канад

14

Билл Арт Монголиа ХХК

2011

ITO 1285c

2-р сарын 01

Солонгос

15

Венс ХХК

2005

ITO 1128c

2-р сарын 01

ОХУ Хятад Солонгос

16

Венс ХХК

2005

OTO 1339c

2-р сарын 01

ОХУ Хятад Солонгос

17

Алиса Трэвел ХХК

2017

ITO 1251

2-р сарын 15

Хятад, ОХУ, Турк

18

Авдэйт тур ХХК

2016

ITO 1293

3-р сарын 07

Солонгос

19

Сүүн зам Трейд ХХК

2016

ITO 1365

3-р сарын 07

Солонгос

20

Монголианканүинг Каяакинг ХХК

2010

ITO 866

3-р сарын 18

Ази

21

Би Би Эм Эн ХХК

2009

ITO 1023

3-р сарын 21

 Солонгос

22

Номадик Жөнис ХХК

1993

ITO 156

3-р сарын 27

Америк Ази Европ

23

Гүюг аян ХХК

2002

ITO 1590

3-р сарын 20

Европ

24

Нью Ворлд Тур ХХК

2016

ITO 1336

3-р сарын 20

Солонгос

25

Ололт Тур ХХК

1999

ITO 1139

3-р сарын 25

Европ Ази

26

Мэжет Тур ХХК

2003

ITO 1048

3-р сарын 15

европ

27

Говь Трэйвел эксперт ХХК

2017

ITO 1333

2-р сарын 25

Европ Сингапур

28

Шава ХХК

2015

ITO 1136

2-р сарын 22

Солонгос

29

Зэндмэнэ Трэйвел ХХК

2006

ITO 1325

2-р сарын 28

англи, Хойд америк

30

Бек Трэйвел ХХК

2010

ITO 1324

3-р сарын 19

АНУ Австрали Европ

31

Өвэрланд Трэйвел ХХК

2018

ITO 1326

2-р сарын 15

Хятад АНУ Итали

32

Мандал турс Монголиа ХХК

2013

ITO 1560

1-р сарын 04

Европ, Ази

33

Нэгүн Оршихуй ХХК

2018

ITO 1562

1-р сарын 08

Европ, Ази

34

Зэлтэрийн зам ХХК

2007

ITO 1561

1-р сарын 08

ОХУ

35

Эмерланд ХХК

2018

ITO 1559

1-р сарын 07

Солонгос, Хятад

36

Мирей ХХК

2018

ITO 1566

1-р сарын 11

Солонгос

37

Ариунзаяа Трэйвел ХХК

2018

ITO 1563

1-р хороо 10

Итали

38

Экюпмент энд трэйвел ХХК

2018

ITO 1564

1-р сарын 11

Солонгос

39

Аса Трэйвел ХХК

2005

ITO 1565

1-р сарын 11

Япон

40

Тагш Эрдэнэ ХХК

2004

ITO 1558

1-р сарын 04

Солонгос Сингапур Турк

41

Байгаль төгс төгөлдөр ХХК

2018

ITO 1567

1-р сарын 15

Франц, Герман Солонгос

42

Зууны Туяа ХХК

2018

ITO 1569

1-р сарын 16

Япон /Ази/

43

Эм Жи Эйр Тур ХХК

2017

ITO 1568

1-р сарын 16

Солонгос

44

Хаппи Тур Интернэйшнл ХХК

2018

ITO 1570

1-р сарын 18

Солонгос

45

Трейвэл Ворлд ХХК

2016

ITO 1571

1-р сарын 18

Хятад

46

Би Ти Эс Эйч ХХК

2015

ITO 1577

1-р сарын 17

Япог Солонгос

47

Микс Трэйвел ХХК

2017

OTO 1572

1-р сарын 22

Хятад Орос Япон

48

Өнөрговь ХХК

2005

ITO 1573

1-р сарын 22

Хятад, Солонгос, Япон

49

Асен плас туризм ХХК

2018

ITO 1575

1-р сарын 22

Солонгос

50

Занаду Трэйвел ХХК

2017

ITO 1574

1-р сарын 22

Англи Австрали Инзониз

51

Тояаяма ХХК

2013

ITO 1579

1-р сарын 15

Япон Солонгос

52

Ирүрү ХХК

2017

ITO 1576

1-р сарын 22

Япон Солонгос

53

Урса Мажор ХХК

2017

ITO 1578

1-р сарын 23

Солонгос

54

Парадайе Дэстинейшн ХХК

2019

ITO 1580

1-р сарын 22

Япон Солонгос

55

Бютилайф ХХК

2013

ITO 1581

1-р сарын 25

Солонгос

56

Хонгор Алтай Трэйвел ХХК

2018

ITO 1582

1-р сарын 25

Солонгос

57

Вайлд Ланд Тур ХХК

2015

ITO 1583

1-р сарын 29

Солонгос

58

Майнд Бридж ХХК

2017

ITO 1584

1-р сарын 29

АНУ Япон Солонгос

59

Ти Ди Өү ХХК

2019

ITO 1586

2-р сарын 01

Солонгос

60

Амар Адвентур Трэйвел ХХК

2017

ITO 1585

2-р сарын 01

Солонгос

61

Хоёр загал жуулчин ХХК

1999

ITO 1587

2-р сарын 01

АНУ

62

Бест Алтай Экспедишн ХХК

2007

ITO 1591

2-р сарын 15

АНУ, Авсрали, Испани

63

Алиса Трэвел ХХК

2017

OTO 1590

2-р сарын 15

Хятад, ОХУ, Турк

64

Блю Ворлд Тур ХХК

2017

ITO 1499

2-р сарын 18

Солонгос

Share :

Add New Comment

 Your Comment has been sent successfully. Thank you!   Refresh
Error: Please try again