Tsaidam camp

Tsaidam camp

“Цайдам” гэр бааз нь дэд бүтцийн хувьд:

      Монголын аялал жуулчлалын хэвтээ тэнхлэг, жуулчдын урсгал замд байрладаг.

      Зам

УлаанбаатарàӨвөрхангай, ХархоринàЦайдамбааз 400км ------ хатуухучилттайзам

УлаанбаатарàАрхангай, ХашаатàЦайдамбааз 360 км ------хатуухучилттайзамболонороннутгийнзамаар

      Цахилгаан

 Төвийнэрчимхүчиндхолбогдсон.

      Харилцаахолбоо

 Үүрэнтелефоныбүхсүлжээбарина. Утаснысүлжээнийхүчинчадлаасбүрэнхамаарна.

      Цэвэрундныус

120м-ийн гүнийцэнгэгустай

Үндсэн үйлчилгээ:

·         Нийт 29 гэртэй, 74 хүннэгдорхүлээнаваххүчинчадалтай.

2 хүнийөргөнортой, 4 ханатайэрээнгэр 2 ш

 2 ортой, 4 ханатайэрээнгэр 7 ш

 3 ортой, 4 ханатайэрээнгэр 11 ш

4 ортой, 4 ханатайэрээнгэр 5 ш

 5 ортой, 5 ханатайэрээнгэр 1 ш

·         Тохиолог 60 хүнийсуудалтайресторан

·         Гадаах 30 хүнийсуудалтайсүүдрэвч

·         Орчинүеийнболовсонбиезасахгазар, шүршүүр

·         НүүдлийнболонМонголтөрхийгхаруулсангэрмузей

·         Монголынуламжлалттоглоомонгэр

·         Волейбол, сагс, хөлбөмбөгтоглохспортынталбай

·         Наржаргахыгусаноргилуурболонцэцгийнмандлынхажуудсуужхарахорчин

·         Монголдүйлдвэрлэсэнбүтээгдэхүүнийбэлэгдурсгалындэлгүүр

Захиалгат үйлчилгээ

/2 цагийнөмнөярьжтохиролцсоныүндсэндээртухайнгруппийнорчуулагчийнхамтбаазааснэгхүнгарчтарифын дагуудараахьүйлчилгээгүзүүлнэ/

·         ОХДГ аар тайлбарлагчтай аялах (баазорчмын Шивээ овоо, Орхон музей, Улаан эрэг)

·         Жуулчдыгмалчинайлдзочлуулах

·         Аргалтүүх

·         Үхэр/Хонь/Гүү/Сарлагсаахыгүзүүлэх

Нэмэлт төлбөртэй үйлчилгээ:

·         Морь, тэмээ, сарлаг унуулах

·         Цэцэгсийн дэлбээ хүүхдийн чуулгын тоглолт 30-60 мин

·         Гэр барьж үзүүлэх

·         Хувцас угаалга

 

“Гэрэлт-Эрдэм” ХХК

 Бага тойруу, Анкара гудамж, 4-р хороо,

ЧД, Улаанбаатар-216526, Монгол

Утас: (976)-319233  Факс: (976)-319233 

Phone: 99168971,99236888,96655697

Share :

Add New Comment

 Your Comment has been sent successfully. Thank you!   Refresh
Error: Please try again