Mong Yourang LLC

Mong Yourang LLC

Манай компани эх орныхоо үзэсгэлэнт байгаль, гайхамшигт түүхэн дурсгалт газруудыг гадаад дотоодын жуулчид аялагч нарт танилцуулах үүднээс дотооддоо 30 гаруй чиглэл маршрутаар аялал зохион байгуулж байна. Мөн бид үйлчлүүлэгч, аялагчдын тав тух, сэтгэл ханамжид бүрэн дүүрэн нийцүүлж, Монгол орныхоо гайхамшиг, түүх соёл, байгалийн сайхныг сурталчилж, аялал жуулчлалын салбартаа тэргүүүлэгч тур компани болохоор зорилт тавин ажиллаж байна. 

Tel: +976  91912631,  70101119

E-mail mongeurang@naver.com

http://www.mgltour.co.kr/

http://www.mgltour.mn/

Share :

Add New Comment

 Your Comment has been sent successfully. Thank you!   Refresh
Error: Please try again