Euro Travel LLC

Euro Travel LLC

''Евро Трэвел” ХХК нь 2014 оны 9-р сард албан ёсоор байгуулагдсан. Анх үүсгэн байгуулагдахдаа Европын орнуудад дотоодоос жуулчдыг илгээн, аялуулах зорилготойгоор үндсэн үйл ажиллагаагаа эхлүүлсэн. 2014 оны 10-р сард “Монголын Аялал Жуулчлалын Холбоо”-нд гишүүнээр элсэж, Монгол улсад жуулчин хүлээн авах /ИТО841Ц/ болон гадаад улс руу жуулчин илгээх /ОТО842/ зөвшөөрлүүдийг тус тус авсан.

Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, Чингисийн Өргөн Чөлөө, Бизнес Тауэр - 806 тоотShare :

Add New Comment

 Your Comment has been sent successfully. Thank you!   Refresh
Error: Please try again