A STAR MONGOLIA LLC

A STAR MONGOLIA LLC

Mongolia-Travel was established in 2001, (certificate 2618664, Tourism business license INTO/390).   We are Inbound and Outbound tour operator, specialized in UNESCO World Heritage Orkhon Valley in Mongolia

Address:
Tushig Center #405
Seoul Street, Sukhbaatar District
Ulaanbaatar 14250
Mongolia
E-mail:
chimge@mongolia-travel.com
aldar@mongolia-travel.com
Phone:
+976-99095462 (german)
+976-99086417 (english)
Share :

Comments


Бурмаа
Бурмаа
02 Jul 2019 10:58 AM
Сайн байна уу?
Нэг солонгос эрэгтэй /залуунхан/ жуулчин байгаа юмаа. Говиор аялах хүсэлтэй байгаа юм. Хүмүүстэй нэгдээд аялаж болно гэсэн юм. Монголд байгаа учраас маргааш, нөгөөдөртөө аялах хүсэлтэй байгаа юм. хугацаа нь 5 шөнө 6 өдөр, эсвэл 6 шөнө 7 өдөр байж болно. Аялалд хамруулах компани байна уу?
90065515 дугаар луу холбогдоно уу?
Баярлалаа.
Бурмаа
Бурмаа
02 Jul 2019 10:58 AM
Сайн байна уу?
Нэг солонгос эрэгтэй /залуунхан/ жуулчин байгаа юмаа. Говиор аялах хүсэлтэй байгаа юм. Хүмүүстэй нэгдээд аялаж болно гэсэн юм. Монголд байгаа учраас маргааш, нөгөөдөртөө аялах хүсэлтэй байгаа юм. хугацаа нь 5 шөнө 6 өдөр, эсвэл 6 шөнө 7 өдөр байж болно. Аялалд хамруулах компани байна уу?
90065515 дугаар луу холбогдоно уу?
Баярлалаа.
Бурмаа
Бурмаа
02 Jul 2019 10:58 AM
Сайн байна уу?
Нэг солонгос эрэгтэй /залуунхан/ жуулчин байгаа юмаа. Говиор аялах хүсэлтэй байгаа юм. Хүмүүстэй нэгдээд аялаж болно гэсэн юм. Монголд байгаа учраас маргааш, нөгөөдөртөө аялах хүсэлтэй байгаа юм. хугацаа нь 5 шөнө 6 өдөр, эсвэл 6 шөнө 7 өдөр байж болно. Аялалд хамруулах компани байна уу?
90065515 дугаар луу холбогдоно уу?
Баярлалаа.
Бурмаа
Бурмаа
02 Jul 2019 10:58 AM
Сайн байна уу?
Нэг солонгос эрэгтэй /залуунхан/ жуулчин байгаа юмаа. Говиор аялах хүсэлтэй байгаа юм. Хүмүүстэй нэгдээд аялаж болно гэсэн юм. Монголд байгаа учраас маргааш, нөгөөдөртөө аялах хүсэлтэй байгаа юм. хугацаа нь 5 шөнө 6 өдөр, эсвэл 6 шөнө 7 өдөр байж болно. Аялалд хамруулах компани байна уу?
90065515 дугаар луу холбогдоно уу?
Баярлалаа.
Бурмаа
Бурмаа
02 Jul 2019 10:58 AM
Сайн байна уу?
Нэг солонгос эрэгтэй /залуунхан/ жуулчин байгаа юмаа. Говиор аялах хүсэлтэй байгаа юм. Хүмүүстэй нэгдээд аялаж болно гэсэн юм. Монголд байгаа учраас маргааш, нөгөөдөртөө аялах хүсэлтэй байгаа юм. хугацаа нь 5 шөнө 6 өдөр, эсвэл 6 шөнө 7 өдөр байж болно. Аялалд хамруулах компани байна уу?
90065515 дугаар луу холбогдоно уу?
Баярлалаа.
Бурмаа
Бурмаа
02 Jul 2019 10:59 AM
Сайн байна уу?
Нэг солонгос эрэгтэй /залуунхан/ жуулчин байгаа юмаа. Говиор аялах хүсэлтэй байгаа юм. Хүмүүстэй нэгдээд аялаж болно гэсэн юм. Монголд байгаа учраас маргааш, нөгөөдөртөө аялах хүсэлтэй байгаа юм. хугацаа нь 5 шөнө 6 өдөр, эсвэл 6 шөнө 7 өдөр байж болно. Аялалд хамруулах компани байна уу?
90065515 дугаар луу холбогдоно уу?
Баярлалаа.

Add New Comment

 Your Comment has been sent successfully. Thank you!   Refresh
Error: Please try again